JAB תקנון

JAB תקנון

התקנון בא להסדיר את היחסים בין מנויי JAB  (להלן: "המנוי") לבין מועדון הכושר JAB  (להלן: "JAB").  אישור התקנון מהווה הסכמה לתנאי השימוש במועדון ובשירותיו. (התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד).

  1. חברות במועדון: המנוי למועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה והכניסה למועדון מותנית במנוי תקף ומשולם. על המנוי לעדכן את המועדון במקרה של שינוי בפרטי ההתקשרות- כתובת, טלפון או פרטי כרטיס אשראי לגביה.
  2. אישור רפואי: האימון במועדון מותנה במילוי הצהרת בריאות, ובהמצאת אישור רפואי מתאים אחת לתקופה בהתאם להוראות הדין. האחריות המלאה בנושא חלה על המנוי. בהעדר הצהרת בריאות/אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר למנוי להתאמן במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתו לשלם תמורת המנוי שנרכש.
  3. דמי הרשמה / ביטוח: כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, אשר ישולמו במעמד ההרשמה בסכום הנהוג באותה עת.
  4. תקופת ההקפאה: לא תהיה קצרה משבוע, ולא תעלה על 30 ימים במנוי שנתי. הקפאות חריגות אפשריות לאור הנסיבות הבאות: מצב בריאותי שלא מאפשר שימוש בשירותי המועדון (מותנה באישור רפואי מתאים), תקופת מילואים או מקרים מיוחדים (מותנה באישור מנהל המועדון). יש להודיע על הקפאות מראש- לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.
  5. חפצים אישיים: המועדון אינו אחראי לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטח המועדון.
  6. היגיינה וביגוד: המועדון פועל על מנת לספק למנויים תנאים נאותים והגייניים לאימון. על מנת לשמור על תנאים אלה, הינכם מתבקשים להגיע לאימון מצויידים במגבת אישית, בגדי אימון ונעלי ספורט.
  7. כפפות, צ'יפים וחותלות: המועדון מספק למתאמנים כפפות, צ'יפים וחותלות לשימוש בעת האימון, הציוד ניתן למתאמן בתחילת האימון ומוחזר בסוף האימון.

* אין לצאת משטח המועדון עם הציוד, לא בזמן האימון ולא לאחריו.

* בציוד מותקנת מערכת אלקטרונית לזיהוי משתמש, נא הימנעו מאי נעימויות.

* ניתן ומומלץ לקנות את הציוד בדלפק הקבלה לצורך שימוש אישי.

 8. התנהלות בזמן אימון: בעת השהייה במועדון, יש להישמע לצוות המועדון ולהוראות   הבטיחות. בכל מקרה של בעייה או מטרד, נבקשכם לידע את צוות המועדון באופן מיידי.   השימוש במתקני המועדון מותנה בהדרכה מוקדמת של המנוי, על ידי צוות המועדון. לנוחיות   ובטיחות שאר המתאמנים, המנוי מתבקש להחזיר משקולותואביזרים למקומם בתום האימון   ואין להוציא מחוץ למתחם חדר הכושר ציוד מכל סוג שהוא. במטרה לשמור על ניקיון   המועדון, לקוחות מתבקשים להימנע מהכנסת מזון ובקבוקי שתייה שאינם סגורים.

 9. אימונים קבוצתיים: הכניסה לאימונים מותנית ברישום מראש בקבלה, בטלפון או   באמצעות האפליקציה. ביטול השתתפות באימון, תתבצע עד שלוש שעות לפני תחילת   האימון. הכניסה לאימונים תותר עד 5 דקות לאחר תחילת האימון. נבקשכם להגיע 10 דקות   לפני תחילת האימון כדי לאפשר התחלה של האימון בזמן. קיום אימון מותנה בהשתתפות   של לפחות 4 מתאמנים. כמות המשתתפים באימון מוגבלת, בהתאם לשיקול דעת המדריך   וההנהלה. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת החוגים.

 10. שירותים נוספים: רכישת שירותים ומוצרים נוספים על חבילת המנוי יתאפשרו בעמדת הקבלה או באפליקציה.

 11. פעילות המועדון: הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות פעילות המועדון, מערכת החוגים והמדריכים.

 12. ביטולים: במקרה של ביטול, יבוטלו הטבות זמן שניתנו מעבר לחודשי המנוי המשולמים (כגון: הנחות ומתנות שניתנו למנויים לתקופת זמן ארוכה יותר מהמנוי בפועל).

 בהתאם לחוק הגנת הצרכן- ביטול החברות אפשרי עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה, וכרוך   בדמי ביטול בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מבניהם). במקרה של ביטול לאחר יותר מ- 14   ימים, הביטול ייכנס לתוקף בסוף החודש בו הודיע המנוי על הביטול.

 13. העישון בשטח המועדון אסור, וכן השימוש במתקני המועדון תחת השפעת סמים או   אלכוהול.

 14. המנוי מצהיר כי קרא את סעיפי התקנון, וחתימתו מהווה הסכמה לתנאיו. הפרה של תנאי התקנון מצד המנוי, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בין המנוי והמועדון.

 15. לוח חופשות יפורסם בדלפק הקבלה ובאתר החברה.

 תאריך____________ שם פרטי ומשפחה______________ ת.ז______________

 טלפון_____________